WODOROWANIE

Co to jest wodorowanie?

Wodorowanie silnika jest bardzo popularna usługą w krajach Europy Zachodniej. W 2019 roku na terenie Hiszpanii sprzedano 200 urządzeń, na terenie Niemiec 180 urządzeń, usługę wodorowania świadczą takie kraje jak Rumunia, Francja, Czechy. Wodorowanie silnika jest procesem bezinwazyjnym ponieważ nie wymaga rozbrojenia silnika, jak chociażby demontażu głowicy lub kolektora wydechowego. W wielu przypadkach dostęp do tych elementów jest utrudniony. Serwis wodorowania polega na podłączeniu urządzenia HHO 6.0 do kolektora dolotowego.Następnie przez 20 minut podawanie czystego wodoru do komory spalania pracującego silnika samochodu.Mieszanina wodoru i tlenu zwiększa temperaturę spalania w komorze silnika dzięki czemu dochodzi do zjawiska pyrolizy, czyli zamiany nagromadzonego nagaru węglowego w gaz i wydalenie przez układ wydechowy.

HHO 6.0 Carbon cleaner

Urządzenie do wodorowania silników

Oferowane przez Naszą firmę urządzenie HHO 6.0 do wodorowania silników spalinowych, to owoc wieloletnich badań i prac producenta,związanych z uzyskaniem produktu o wysokiej jakości.Sama usługa wodorowania w obecnym czasie pozwala bezinwazyjnie usunąć zgromadzony w komorze silnika nagar,który jest efektem ubocznym spalania mieszanki paliwowa i powietrza jak również umożliwia pozbycie się osadów węglowych w kolektorze wydechowym, oczyszczeniu końcówek wtryskiwaczy, świec zapłonowych oraz górnych powierzchni tłoka. Cały cykl trwa 20 minut i nie jest szkodliwy dla silnika, ponieważ nie ma bezpośredniej ingerencji w jego konstrukcje.

Urządzenie HHO 6.0 Carbon Cleaner , które oferuje HHO Polska to maszyna do wodorowania o bardzo dużej wydajności. Stworzona do ciężkiej codziennej pracy w serwisach i zakładach naprawy samochodów. Wytwarza do 2000 litrów czystego wodoru na godzinę dawkowanego bezpośrednio do komory spalania. Dodatkowo do każdego cyklu wodorowania dodawany jest dedykowany płyn w ilości 50 mililitrów. Płyn ten , jako nieodzowny element procesu, uszlachetnia zjawisko wodorowania i daje zdecydowanie lepsze efekty wodorowania. Technologia podwójnego czyszczenia, wodór plus dedykowany chemicznie płyn jest unikatowa. Producent urządzenia opatentował tę technologię i jest ona wyłącznie dostępna w oferowanym przez Nas urządzeniu do wodorowania. Proces podwójnego czyszczenia pozwala na znakomite efekty w czyszczeniu silnika z nagaru i osadów węglowych co przekłada się na rosnącą liczbę zadowolonych klientów.

Urządzenie do wodorowania silników

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!

HHO i Waxoyl z Sopotu